ส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus spp.

วงศ์ Rutaceae


พระพุทธประวัติกล่าวเกี่ยวกับส้มไว้ว่า เมื่อคราวพระพุทธองค์เสด็จไปเก็บพืชพรรณที่ป่าหิมพานต์เพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ชฎิลดาบส 3 พี่น้องเห็น เพื่อเป็นการปราบพยศ ทรงเก็บผลส้มมาพร้อมผลไม้อื่นๆ ด้วย

พุทธพฤกษ์