มะขามป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica Linn.

วงศ์ Euphorbiaceae


พุทธประวัติกล่าวไว้ว่า ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเก็บผลมะม่วงและผลหว้าที่ป่าหิมพานต์ พระองค์ทรงเก็บผลมะขามป้อมมาด้วย 

ในอินเดียมะขามป้อมมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป ผลมีขนาดใหญ่กว่ามะขามป้อมของไทย บางลูกมีขนาดเท่าผลมะนาวย่อมๆ มีราคาไม่แพง และเป็นทั้งผลไม้และยาสมุนไพร จึงเป็นที่นิยมบริโภคของชาวอินเดียมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน

พุทธพฤกษ์