นิทรรศการ

เมื่อการตื่นรู้... ออกเดินทาง อายุของพระพุทธศาสนา...ก็ยืนยาว

เมื่อพระพุทธศาสนา...ยืนยาว การตื่นรู้...ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้ง

    “การตื่นรู้” คือหัวใจพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาออกเดินทาง และหยั่งรากลงบนดินแดนแห่งใหม่ ระบบสัญสัญลักษณ์จึงเกิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการตื่นรู้ ประดุจดัง “เปลือกที่ห่อหุ้มแก่น” ดำรงอยู่คู่กัน ไม่อาจขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ นิทรรศการแห่งนี้เป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งแก่นและเปลือก เพราะหากผุ้คนได้เข้าถึง “หัวใจของพุทธะ” มากขึ้นเท่าใด การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จะก้าวหน้ายืนยาว และหยั่งรากลึกลงไปถึงแก่นได้มากขึ้นเท่านั้น

 • ชั้นทางเข้าหลัก
 • ชั้นล่าง
 • โซน1 พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

  แสดงเรื่องราวความเป็นมาของการก่อสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ จากปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระมหาธีรจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามในขณะนั้น ยังแสดงเรื่องราวของการสร้างองค์พระขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูง ผสานกับงานช่างฝีมือโบราณเพื่อรังสรรค์พระพุทธรูปที่ต้องมีความถูกต้องตามลักษณะของพุทธศิลป์ และโครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน
 • โซน2 การเดินทางของพระพุทธศาสนา

  แสดงเรื่องราวของการหยั่งรากของพระพุทธศาสนาลงบนดินแดนสุวรรณภูมิ และเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายทั่วชมพูทวีป ทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ ทรงสร้างสถูปเจดีย์จำนวนมาก และที่สำคัญคือ “จารึกพระเจ้าอโศกมหาราช” ซึ่งทำให้ชาวตะวันตกยอมรับว่า”พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์”
 • โซน3 “เจติยะ” สิ่งที่ควรบูชา

  แสดงเรื่องราวของสัญญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงการตื่นรู้ และการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 • โซน4 คบเพลิงแห่งธรรม

  พื้นที่เพื่อการย้อนทวนตกผลึกทางความคิดเรื่องราวการตื่นรู้ อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาประดุจดั่ง “เปลือกที่ห่อหุ้มแก่น” ดำรงอยู่คู่กัน ไม่อาจขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ และทำหน้าที่เป็น “คบเพลิงแห่งธรรม” คอยปลุกผุ้คนให้ตื่นรู้ต่อไป
 • โซน1 พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

  แสดงเรื่องราวความเป็นมาของการก่อสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ จากปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระมหาธีรจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามในขณะนั้น ยังแสดงเรื่องราวของการสร้างองค์พระขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูง ผสานกับงานช่างฝีมือโบราณเพื่อรังสรรค์พระพุทธรูปที่ต้องมีความถูกต้องตามลักษณะของพุทธศิลป์ และโครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน
 • โซน2 การเดินทางของพระพุทธศาสนา

  แสดงเรื่องราวของการหยั่งรากของพระพุทธศาสนาลงบนดินแดนสุวรรณภูมิ และเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายทั่วชมพูทวีป ทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ ทรงสร้างสถูปเจดีย์จำนวนมาก และที่สำคัญคือ “จารึกพระเจ้าอโศกมหาราช” ซึ่งทำให้ชาวตะวันตกยอมรับว่า”พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์”
 • โซน3 “เจติยะ” สิ่งที่ควรบูชา

  แสดงเรื่องราวของสัญญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงการตื่นรู้ และการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 • โซน4 คบเพลิงแห่งธรรม

  พื้นที่เพื่อการย้อนทวนตกผลึกทางความคิดเรื่องราวการตื่นรู้ อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาประดุจดั่ง “เปลือกที่ห่อหุ้มแก่น” ดำรงอยู่คู่กัน ไม่อาจขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ และทำหน้าที่เป็น “คบเพลิงแห่งธรรม” คอยปลุกผุ้คนให้ตื่นรู้ต่อไป

จองรอบเข้าชม

รอบเข้าชม เวลาเข้าชม สถานะ
รอบที่ 1 10:00 ว่าง
รอบที่ 2 10:45 ว่าง
รอบที่ 3 11:30 ว่าง
รอบที่ 4 13:00 ว่าง
รอบที่ 5 13:45 ว่าง
รอบที่ 6 14:30 ว่าง
รอบที่ 7 15:00 ว่าง
จองรอบเข้าชม

จองรอบเข้าชมเฉพาะหมู่คณะ 15 คน ขึ้นไป

โทรศัพท์ 034 510 993 มือถือ 098 964 0908
เวลาทำการ 10:00 - 16:30 ปิดให้บริการวันจันทร์
ท่านจะได้รับอีเมล หรือโทรศัพท์ ยืนยันการจองภายใน 48 ชั่วโมง